ca de en es

PRÒXIM CD A L´ABRIL DEL 2014

28.08.13

La pròxima grabació del Quartet Casals amb "les 7 últimes paraules de Crist a la Creu" sortirà al pròxim mes d´abril, coincidint amb la Setmana Santa 2013.